Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 8,0 Code: 1.30.200.002109 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

830,000₫

Mô tả

Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 8,0 Code: 1.30.200.002109 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác