Mũi khoan HSS DIN338 1,0MM Code: 1.30.200.00269 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

60,000₫

Mô tả

Bộ Mũi khoan HSS DIN338 1,0MM  Code: 1.30.200.00269 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác