Mũi khoan HSS DIN338 2,5MM Code: 1.30.200.00271 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

100,000₫

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 2,5MM  Code: 1.30.200.00271 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác