Mũi khoan HSS DIN338 3,1MM Code: 1.30.200.00272 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

120,000₫

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 3,1MM  Code: 1.30.200.00272 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác