Mũi khoan HSS DIN338 3,3MM Code: 1.30.200.00273 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

130,000₫

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 3,3MM  Code: 1.30.200.00273 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác