Mũi khoan HSS DIN338 4,0MM Code: 1.30.200.00275 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Hết hàng

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 4,0MM  Code: 1.30.200.00275 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác