Mũi khoan HSS DIN338 4,8MM Code: 1.30.200.00279 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

250,000₫

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 4,5MM  Code: 1.30.200.00278 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác