Mũi khoan HSS DIN338 6,4MM Code: 1.30.200.00287 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

430,000₫

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 6,4MM  Code: 1.30.200.00287 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác