Mũi khoan HSS DIN338 D 3,2MM Code: 1.30.200.00292 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Hết hàng

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 D 3,2MM  Code: 1.30.200.00292 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác