Mũi khoan lõi PQ HM Ultra 35 với 3/4 trong giá đỡ Weldon D39mm. Made in Germany. Code PQ 3.40.800.63127741010

2,582,000₫

Mô tả

Highest tool life and excellent cutting performance. 

Metric dimensions, cutting depth 35 mm.

 

Bình luận

Sản phẩm khác