Mũi khoan lõi PQ HM Ultra 35 với 3/4 trong giá đỡ Weldon D47mm. Made in Germany. Code PQ 3.40.800.63127749010

3,405,000₫

Mô tả


Highest tool life and excellent cutting performance. 

Metric dimensions, cutting depth 35 mm.


Bình luận

Sản phẩm khác