Mũi khoan lõi PQ HM Ultra 35 với 3/4 trong giá đỡ Weldon D49mm. Made in Germany. Code PQ 3.40.800.63127751010

3,055,000₫

Mô tả

Highest tool life and excellent cutting performance. 

Metric dimensions, cutting depth 35 mm.

Bình luận

Sản phẩm khác