Mũi khoan lõi PQ Ultra HM với QuickIN Shank D19mm. Made in Germany. Code PQ 3.40.800.63127764010

2,905,000₫

Mô tả

Highest tool life and excellent cutting performance. 

Metric dimensions, cutting depth 75 mm.

Bình luận

Sản phẩm khác