Mũi khoan thép HSS DIN338 8,5 Code: 1.30.200.002110 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

370,000₫

Mô tả

Mũi khoan thép HSS DIN338 8,5 Code: 1.30.200.002110 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác