Mũi khoan thép HSS DIN338 D10,2 Code: 1.30.200.002113 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

610,000₫

Mô tả

Mũi khoan thép HSS DIN338 D10,2 Code: 1.30.200.002113 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác