Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x25x19 mm P60 . Mã Code 3.10.400.2502

60,500₫

Mô tả

80x25x19mm

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x25x19 mm P60 . Mã Code 3.10.400.2502

P60           60,500 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x25x19 mm P80 . Mã Code 3.10.400.2503

P80:          60,500 VND/ cái


Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x25x19 mm P100 . Mã Code 3.10.400.2504

P100:    65,000 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x25x19 mm P120 . Mã Code 3.10.400.2505

P120:    65,000 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x25x19 mm P180 . Mã Code 3.10.400.2507

P180:    65,000 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x25x19 mm P240 . Mã Code 3.10.400.2508

P240        70,500 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x25x19 mm P320 . Mã Code 3.10.400.2509

P320:       70,500 VND/ cái


80x50x19mm

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x50x19 mm P60 . Mã Code 3.10.400.2510

P60

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x50x19 mm P80 . Mã Code 3.10.400.2511

P80:          98,000 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x50x19 mm P100 . Mã Code 3.10.400.2512

P100:        102,500 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x50x19 mm P120 . Mã Code 3.10.400.2513

P120:        102,500 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x50x19 mm P180 . Mã Code 3.10.400.2514

P180:    102,500 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x50x19 mm P240 . Mã Code 3.10.400.2515

P240:       112,000 VND/ cái

Nhám bánh mài kim loại PQ LS309X 80x50x19 mm P320 . Mã Code 3.10.400.2516

P320:       112,000 VND/ cái

Bình luận

Sản phẩm khác