Nỉ đánh bóng F - AM, đánh sọc hairline satin bề mặt inox, K180 đường kính 120 x 100 x cốt 19 mm. Code: 3.10.300.10100. Made in Japan

1,350,000₫

Mô tả

Bình luận

Sản phẩm khác