P80, Bộ 100 Cái Giấy Nhám Vòng Starcke 531JFF . Mài Kim Loại. Quy Cách 10x330mm. Made in Germany . Code: 3.10.511.1015 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

1,800,000₫

Mô tả

P80, Bộ 100 Cái Giấy Nhám Vòng Starcke 531JFF . Mài Kim Loại. Quy Cách 10x330mm. Made in Germany . Code: 3.10.511.1015 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

 

Bình luận

Sản phẩm khác