P60, Bộ 10 Cái Giấy Nhám Vòng Starcke . Mài gỗ. Quy Cách 200 x 1930mm. Made in Germany . Code: 3.10.511.1099 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

1,200,000₫

Mô tả

P60, Bộ 10 Cái Giấy Nhám Vòng Starcke . Mài gỗ. Quy Cách 200 x 1930mm. Made in Germany . Code: 3.10.511.1099 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Sản phẩm khác