P320, Bộ 10 Cái Giấy Nhám Vòng Buffalo. Mài Bóng Kim Loại. Quy Cách 100x1370mm. Made in Japan. Code: 3.10.511.0071 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

490,000₫

Mô tả

P800, Bộ 10 Cái Giấy Nhám Vòng Buffalo. Mài Bóng Kim Loại. Quy Cách 100x1370mm. Made in Japan. Code: 3.10.511.0070 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác