Rùa Gắn Palăng Xích Tay 1,0 Tấn (Trolley Hoist Chain Block) SHK10. Made in Korea. Code 3.00.400.0034 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

3,675,000₫

Mô tả

- Tải trọng 01 tấn.

- Chiều cao từ đáy dầm đến móc palăng thấp nhất: 347 mm

- Ibeam: 60 - 200

Bình luận

Sản phẩm khác