Súng thổi hơi nóng HE 23 650 Control Hot air gun Code: 20 600 602060000 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

9,014,000₫

Mô tả

Súng thổi hơi nóng HE 23 650 Control Hot air gun

Lưu lượng khí: 150-250/150-500 l/ph Nhiệt độ khí: 50 / 50-650 °C Công suất đầu vào: 2300 W Trọng lượng: 0.94 kg
 
 

 

 

+

Bình luận

Sản phẩm khác