Tuốc nơ vít 5800 Sunflag Piqi4 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

664,000₫

Mô tả

Tuốc nơ vít (tô vít) điểu chỉnh chiều dài từ tính 5800 Sun Flag

- Có thể điều chỉnh chiều dài đoạn vít theo kích thước lần lượt là 50mm, 80mm, 110mm

- Mũi vít 2 đầu 4 cạnh, một đầu (+) No.1 và 1 đầu (+) No.2, có từ tính, phần dùng để kẹp vít

kiểu lục giác 6.35

- Cán nhựa đường kính 32mm, đầu ra lục giác 6.35

- Tổng chiều dài có thể thay đổi từ 160mm ~ 220mm

Thông tin:

Bình luận

Sản phẩm khác