Xe Rùa Di Chuyển Palăng 2,0 Tấn (Plain Trolley) PT - 2 (Max). Made in Korea. Code 3.00.400.0033 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

1,450,000₫

Mô tả

- Tải trọng 02 tấn

- Ibeam: 100 - 150 mm

Bình luận

Sản phẩm khác