Giấy Nhám PQ Flex Velcro 80x133 SE-P40 VE50. Made In Germany. Code 3.10.500.380741

1,050,000₫

Mô tả

Lý tưởng cho cải tạo, đổi mới và hiện đại hóa, đặc biệt là để xử lý sơn, vecni, chất độn, chất độn.

Thích hợp cho

  1. OSE 80-2
  2. Bộ OSE 80-2

Bình luận

Sản phẩm khác