Xốp Đánh Bóng PQ Flex PUK-R 130. Made In Germany. Code 3.10.540.442682

350,000₫

Mô tả

Miếng bọt biển ứng dụng màu đỏ có hình dáng công thái học và có bọt rất mềm với cấu trúc bọt mịn. Nó là hoàn hảo để xử lý chất bịt kín và các sản phẩm chăm sóc trên bề mặt sơn và nhựa bằng tay cho các khu vực khó tiếp cận hoặc bề mặt nhạy cảm khó gia công.

Thích hợp cho

 1. PE 8-4 80
 2. PE 14-3 125
 3. P-Set PE 14-3 125
 4. PE 14-2 150
 5. PE 14-2 150 P-Set
 6. PE 150 18.0-EC
 7. Bộ PE 150 18.0-EC / 5.0
 8. P-Set PE 150 18.0-EC / 5.0
 9. PE 14-1 180
 10. L 602 VR
 11. L 1503 VR
 12. XFE 7-12 80
 13. XFE 7-12 80 P-Set
 14. XFE 7-15 125
 15. P-Set XFE 7-15 125
 16. XFE 7-15 150
 17. XFE 7-15 150 P-Set
 18. XFE 15 125 18.0-EC
 19. Bộ XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 20. P-Set XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 21. XFE 15 150 18.0-EC
 22. Bộ XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 23. P-Set XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 24. XCE 8 125 18.0-EC
 25. Bộ XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 26. P-Set XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 27. XCE 10-8 125
 28. XCE 10-8 125 P-Set

Bình luận

Sản phẩm khác