Bánh bố xơ dừa đánh bóng FLAT sisal 4 lớp Nhật bản, có lõi sắt để giữ sợi sơ dừa đứng thẳng, Đường kính 250mm cốt 20 mm. Mã code 3.10.200.0102

370,000₫

Mô tả


Bình luận

Sản phẩm khác