Máy mài góc, chuyên mài kim loại, CHLB Đức bền bỉ PQ WSB 20-180. Code 2.10.72210500237

0₫

Mô tả

Máy mài góc, chuyên mài kim loại, CHLB Đức bền bỉ PQ WSB 20-180. Code 2.10.

Bình luận

Sản phẩm khác