Dao phay tiện cắt gọt kim loại | Mã: PQ 251102

5,407,000₫

Mô tả

Phiên bản:Với thức ăn làm mát bên trong ngay đến mép cắt. Làm mát bằng vòi phun chính xác giúp giảm tải nhiệt hiệu quả và hiệu quả, vì dòng chất làm mát được định hướng tối ưu giữa chip và lưỡi cắt. Điều này dẫn đến năng suất cao hơn, tuổi thọ công cụ dài hơn và độ tin cậy quá trình cao hơn.Định vị trong phạm vi đảm bảo chuyển chất làm mát chính xác.Rửa tối ưu máy cắt bằng chất làm mát.

Ghi chú:Chuyển chất làm mát chỉ kết hợp với các chủ sở hữu hệ thống sinh thái GARANT số 317900 - 319886.

Bình luận

Sản phẩm khác