Mũi khoan HSS DIN338 4,4MM Code: 1.30.200.00277 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

210,000₫

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 4,4MM  Code: 1.30.200.00277 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác