Mũi khoan HSS DIN338 D 6,7MM Code: 1.30.200.00293 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Hết hàng

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 D 6,7MM  Code: 1.30.200.00293 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác