Mũi khoan HSS DIN338 D 7,5MM Code: 1.30.200.00290 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

600,000₫

Mô tả

 Mũi khoan HSS DIN338 D 7,5MM  Code: 1.30.200.00290 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác