Mũi khoan thép HSS DIN338 D10,5 Code: 1.30.200.002114 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

630,000₫

Mô tả

Mũi khoan thép HSS DIN338 D10,5 Code: 1.30.200.002114 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác