Mũi khoan thép HSS DIN338 D11 Code: 1.30.200.002115 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

710,000₫

Mô tả

Mũi khoan thép HSS DIN338 D11 Code: 1.30.200.002115 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác