Nhám cuộn phim fim chuyên chà trục, lấy độ phẳng cao

5,000,000₫

Mô tả

Có hàng sắn các mã và số như sau : 
- DAF-40 size 100x46M và 150x46M
số 240,320,400,600,800,1000,2000
- MAF-30 size 100x50M + 150x50M số 400
- VAF-50 size 50.5 x 45M số 1000
 

Bình luận

Sản phẩm khác