P320, Bộ 5 Cái Giấy Nhám Vòng CHLB Đức PQ ® A41XP, Mài Bóng Kim Loại Hạt Silicon Carbide Cloth Quy Cách 90mmx1800mm. Độ Hạt 320, Mã Code PQ 3.10.511.3191

750,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận

Sản phẩm khác