Bơm Dầu - Hóa Chất Khí Nén APDQ1-25. Made in Japan. Code 1.90.100.0002

15,000,000₫

Mô tả

Chuyên hút dầu bằng khi nén, dùng cho thùng phuy 200l
Khả năng hút đạt 80l/phút

Bình luận

Sản phẩm khác