Nhám film đánh bóng gương 100mmx50m P2000 100% Nhật Bản Code: 3.10.400.0040 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

4,000,000₫

Mô tả

Nhám film đánh bóng gương 100mmx50m P2000 100% Nhật Bản Code: 3.10.400.0040 |  Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn
Có hàng sắn các mã và số như sau : 
- DAF-40 size 100x46M và 150x46M
số 240,320,400,600,800,1000,2000
- MAF-30 size 100x50M + 150x50M số 400
- VAF-50 size 50.5 x 45M số 1000

Bình luận

Sản phẩm khác