Xốp Đánh Bóng PQ Flex PS-R 140. Made In Germany. Code 3.10.540.434353

500,000₫

Mô tả

Bọt biển màu đỏ có bọt rất mềm với cấu trúc bọt mịn. Cấu trúc bánh sandwich PerfectTouch đặc biệt với lớp bọt trắng cứng hơn cho miếng bọt biển cứng hơn. Tuổi thọ của miếng đánh bóng được tăng lên bởi cấu trúc này. Lý tưởng để xử lý hình ba chiều, làm mờ nhẹ kết hợp với P 03/06-LDX, để chăm sóc sơn và niêm phong kết hợp với W 02/04.

Thích hợp cho

 1. PE 14-3 125
 2. P-Set PE 14-3 125
 3. PE 14-2 150
 4. PE 14-2 150 P-Set
 5. PE 150 18.0-EC
 6. Bộ PE 150 18.0-EC / 5.0
 7. P-Set PE 150 18.0-EC / 5.0
 8. PE 14-1 180
 9. L 602 VR
 10. L 1503 VR
 11. XFE 7-15 125
 12. P-Set XFE 7-15 125
 13. XFE 7-15 150
 14. XFE 7-15 150 P-Set
 15. XFE 15 125 18.0-EC
 16. Bộ XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 17. P-Set XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 18. XFE 15 150 18.0-EC
 19. Bộ XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 20. P-Set XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 21. XCE 8 125 18.0-EC
 22. Bộ XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 23. P-Set XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 24. XCE 10-8 125
 25. XCE 10-8 125 P-Set

Bình luận

Sản phẩm khác