Bộ phụ kiện chà nhám lông dính đánh bóng mặt phẳng inox, mép và khe góc, gắn vô máy mài 125 mm ( ren M14 ). Code  PQ 3.10.301.1012

8,600,000₫

Mô tả

01 Đế gắn nhám D115mmxM14. Made in Germany. Code 3.40.400.63806172010

100 Nhám Dĩa Lông Dính Pyramix A16 D125mm. Code: 3.10.400.0017

100 Nhám lông dính P60 D125mm. 

100 Nhám lông dính P80 D125mm. 

100 Nhám lông dính P120 D125mm. 

100 Nhám lông dính P180 D125mm. 

100 Nhám lông dính P240 D125mm. 

100 Nhám lông dính P320 D125mm.

100 Nhám lông dính P400 D125mm. 

100 Nhám lông dính P600 D125mm. 

Bình luận

Sản phẩm khác