Cờ lê MWF-8 Ichinen 12420 Piqi4 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

1,378,000₫

Mô tả

2212421Cờ lê MWF-10 12421 715,000
2312422Cờ lê MWF-12 12422 768,000
2412423Cờ lê MWF-13 12423 790,000
2512424Cờ lê MWF-14 12424 821,000
2612426Cờ lê MWF-17 12426 948,000
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 

Thông tin:

 

Bình luận

Sản phẩm khác