Đầu thanh vặn ốc 5/16 Ichinen 13556 Piqi4 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

1,474,000₫

Mô tả

2813557Đầu thanh vặn ốc 3/8 13557 737,000
2913558Đầu thanh vặn ốc 1/2 13558 759,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông tin:

 

Bình luận

Sản phẩm khác