Mũi đục thẳng cho búa đúc khí nén ML F S12,7 220 flat chisel Code: 1.30. 2402523 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

557,000₫

Mô tả

Mũi đục thẳng cho búa đúc khí nén ML F S12,7 220 flat chisel 2402523

Mũi đục thẳng cho búa đúc khí nén ML-F S12,7-220 flat chisel 2402523

Bình luận

Sản phẩm khác