Thanh trục tay cầm con lăn 6 mm (Sander roller holder 6 mm shank ⌀). Code: 3.40.400.0265 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

250,000₫

Mô tả

Version:

Sanding roller holders with 6 mm shank ⌀ to take sanding rollers No. 553880 ff.


Technical Data

Shank ⌀
6 mm

Bình luận

Sản phẩm khác